Image
esteella2_jukkapatynen_2013.jpg

Koiran kaupasta tehdään aina sopimus

Kennelliitto suosittelee, että koiran kaupasta tehdään aina kirjallinen sopimus.

Suomessa on sopimusvapaus. Kun allekirjoittaa sopimuksen, sitoutuu noudattamaan sen ehtoja. Kannattaa tutustua tarkasti sopimukseen, jonka aikoo allekirjoittaa. Jälkeenpäin sopimusta saattaa olla vaikeaa tai jopa mahdotonta muuttaa.

Jos sopijaosapuolet sopivat keskenään mahdollisista lisäehdoista, on tärkeä ymmärtää ehdot tarkasti niin sisällöltään kuin tarkoitukseltaankin. Jos ei voi täyttää kaikkia ehtokohtia juuri nyt, kannattaa pohtia, voiko niitä täyttää myöhemminkään.

Kauppasopimus ja sen sisältö

Usein myyjä, joka on yleensä myös koiran kasvattaja, haluaa kauppasopimukseen lisäehtoja. Ne voivat koskea esimerkiksi koiran käyttämisestä näyttelyissä tai kokeissa tai vaikka terveystarkastuksia. Ostajan kannattaa aina harkita, millaisiin ehtoihin hän voi sitoutua.  Esimerkiksi vaatimuksia ulkomaille tehtävistä näyttelykäynneistä voi olla hankala toteuttaa.

Kasvattajasitoumus velvoittaa

Suomen Kennelliiton jäseniä sitovat Kennelliiton säännöt ja ohjeet. Lisäksi kasvattaja voi allekirjoittaa kasvattajasitoumuksen, vaikka ei olisikaan Kennelliiton jäsen. Kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut henkilö sitoutuu koiranpidossaan ja koirankasvatuksessaan noudattamaan Suomen Kennelliiton määrittelemiä eettisiä periaatteita.

Sitoumuksessa määritellään muun muassa koiranpennun alin luovutusikä ja yleisesti hyvä kenneltapa. Allekirjoittanut sitoutuu myös siihen, että pitää koiria asianmukaisissa tiloissa, huolehtii niiden riittävästä liikunnasta, ei salaa koiriensa vikoja ja sairauksia sekä luovuttaa pennut hyvän kauppatavan ja voimassaolevan koirarekisteriohjeen mukaisesti terveinä, hyväkuntoisina ja tunnistusmerkittyinä.

Sitoumuksen allekirjoitus edellyttää myös, että allekirjoittaja on selvillä eläinsuojelulain ja järjestyslain sekä muiden koiria koskevien lakien, asetusten ja määräysten sisällöstä. Samalla allekirjoittajan tulee huolehtia myös siitä, että koirat saavat riittävästi ravintoa ja huolenpitoa. Koiranpidosta ei myöskään saa aiheutua kohtuutonta haittaa ympäristölle.

Rotukoiralla on rekisteritodistus

Kennelliiton rekisteröimällä rotukoiralla on rekisteritodistus ja se kuuluu koiran kauppahintaan. Ilman rekisteritodistusta ei voi olla varma pennun tai sen vanhempien alkuperästä. Rekisteröimätöntä pentua ei saa myydä minkään rotunimikkeen alla. Muun muassa sopimus koiran kaupasta -lomakkeen lisäehdoissa määritellään, koska myyjän tulee luovuttaa rekisteritodistus uudelle omistajalle. Myyjän tulisi antaa ostajalle myös kirjalliset hoito- ja ruokintaohjeet.

Valmiit lomakkeet netistä

Valmiita lomakepohjia kannattaa käyttää niin ostajan kuin myyjänkin oikeusturvan kannalta. Niihin on valmiiksi mietitty erityisesti koiran kauppaa koskevat sopimusehdot, jotka eivät saisi olla kohtuuttomia kummankaan osapuolen kannalta.

Mahdollisessa riitatilanteessa kirjallista sopimusta on helpompi tulkita. Silti suullinenkin sopimus on pätevä, mutta ei niin helposti todennettavissa.

Kennelliiton verkkosivuilta voi tulostaa valmiita sopimuslomakkeita.

Teksti: Kennelliitto

Kuva: Jukka Pätynen