Image
pentu_palkkaus_2.jpg

Koulutuksen eteneminen

Kriteeri eli vaatimustaso

Jotta koira voisi toimia oikein, sen täytyy ensin ymmärtää, mitä haluat. Pidä siksi vaatimustaso on aina niin matalana, että koira varmasti tietää mitä sen on tehtävä. Vaatimustasoa nostetaan, kun koira osaa edellisen vaiheen niin hyvin että sen yrityksistä neljä viidestä onnistuu heti. Eli jos koira vaikka istuu pyynnöstäsi 80 prosenttisesti keittiön lattialla, pyydä sitä istumaan hieman pidempään tai vaihda harjoituspaikaksi vaikeampi ympäristö.

Vaatimustaso ei saisi vaihdella epämääräisesti, vaan sen pitäisi olla yksiselitteinen. Silloin koiran on helpoin ymmärtää, mistä palkinnon saa. Mieti aina etukäteen, mitä haluat koiran tekevän eli mistä asiasta sitä palkitset. Keskity palkitsemaan vain siitä. Kun nostat vaatimustasoa, nosta sitä niin vähän, että koira pystyy helposti onnistumaan. Mieti taas, mitä koiran nyt pitäisi tehdä palkinnon saadakseen.

Paikan vaihtaminen tai häiriöiden lisääminen on vaatimustason nostamista sekin. Se, että koira osaa keittiössäsi jonkun asian, ei tarkoita, että se osaisi ilman harjoittelua saman asian edes omalla pihalla. Kun vaikeutat tehtävää jollain tavalla (vaikka siirtymällä lähemmäs toisia koiria), laske hetkeksi varsinaisen harjoiteltavan asian vaatimustasoa. Kun koira siedättyy ja pystyy toimimaan rennosti, voit taas nostaa varsinaisen tehtävän vaatimustason ennalleen. Muista, että onnistumiset opettavat koiraa!

Etene pienissä palasissa

Jaa haluamasi koiran käytös paloiksi ja palkitse sitä osatavoitteiden saavuttamisesta. Jos haluat koiran menevän matolle, palkitse aluksi pelkästä maton katsomisesta, sitten maton suuntaan askeleen ottamisesta ja niin edelleen.

Yksi asia kerrallaan

Opeta vain yhtä asiaa kerrallaan. Muuten oppiminen hidastuu todella paljon tai tulee mahdottomaksi. Jos siis olet opettamassa koiralle esimerkiksi luoksetuloa, palkitse koiraa siitä, että se tulee luoksesi. Älä pyydä luoksesi tullutta koiraa istumaan. Jos haluat että koira luoksesi tultuaan istuu eteesi, opeta molemmat asiat erikseen ja yhdistä ne vasta kun koira osaa palapelin molemmat osat kunnolla.

Anna koiran itse oivaltaa

Anna koiran olla aktiivinen. Kun koira tekee jotain ja saa siitä palkinnon, se oivaltaa nopeimmin. Onhan se käyttänyt toimintaan aivojaan.

Tauot ja vapaapäivät

 Oppiminen tapahtuu lopulta levossa. Koira tarvitsee tarpeeksi taukoja koulutustuokioiden väliin. Kouluta siis korkeintaan viiden minuutin pätkissä, pienen tauon jälkeen voit taas jatkaa, sitten pieni tauko, sitten taas jatketaan. Opetushetket kannattaa pitää lyhyinä. Opeta koiralle vihjesana (kuten ”vapaa!”) eli käytä sitä johdonmukaisesti aina tauon alkaessa. Kun tilanne toistuu, koira oppii vapaa-sanan tarkoittavan sitä, ettei palkkiota enää voi saada eikä siis kannata hetkeen yrittää.

Muista pitää vapaapäiviä: koiran parasta vapaa-aikaa on lajityypillisen toiminnan tekeminen.

Oppiminen ei tapahdu hetkessä

Koska oppiminen perustuu toistoihin, niitä on oltava riittävästi. Vasta useiden kymmenten toistojen jälkeen koira alkaa oppia, mitä sen kulloinkin pitää tehdä palkinnon saadakseen. Sitten vasta päästään vaikeuttamaan tilannetta tai nostamaan vaatimustasoa muuten. Ja taas tarvitaan toistoja lisää, mutta niitä onneksi tulee nopeasti perätysten.

Usein uuden käytöksen opettaminen tutussa paikassa ei silti ole haastavin osuus vaan haasteen tuo käytöksen sujuvaksi opettaminen kaikkialla. Eli kun koira on oppinut tekemään jonkin tehtävän kotona, toistoja täytyy vielä tehdä mahdollisimman monessa ympäristössä ja tilanteessa. Vasta sitten koira osaa asian kuin vettä vain ja toimii luotettavasti oikein kaikissa paikoissa. Tällaisessa yleistämisessä on työtä, mutta se pitää tehdä eikä oikoteitä ole. Muuten koira osaa toimia vain kotioloissa oikein.

Lisää häiriötä koulutuspaikkaan vähitellen. Etene keittiöstä pihalle ja kotikadulle. Ryhdy tutussa paikassa itse häiriköksi (voit esimerkiksi houkutella koiraa namilla tempun aikana) ja lisää vasta sitten ulkopuolista häiriötä. Häiriön säätely ihmisten ilmoilla on lähes mahdotonta puuhaa, mutta pyri etenemään rauhallisesti. Se, että koira osaa esimerkiksi tulla kutsusta luo kotona, ei tarkoita sitä, että se osaisi sen myös pihalla ja koirapuistossa.

Toistojen, yleistämisen ja eri häiriöihin asteittain totuttamisen merkitystä ei voi kyllin korostaa! Jos kokeilet jostain saamaasi koulutusneuvoa kotona muutamia kertoja, ei ole ihme, ettei koiran käytös muutu ihmisten ilmoilla haluttuun suuntaan. Tilapäisten, hauskojen temppujen kohdalla tämä ei ehkä niin haittaa. Mutta teet yhteiselämänne sujuvuudelle suuren palveluksen, jos keskityt opettamaan koiralle edes kaksi tehtävää niin perinpohjaisesti, että niiden avulla voidaan esimerkiksi saada missä vain koiran ei-toivottu käytös keskeytettyä.

Opitun taidon tekeminen käskystä

Ensin opetetaan tehtävä, vasta sitten opetetaan siihen liittyvä käsky (vihje). Koira yhdistää sanan siihen, mitä se parhaillaan tekee. Kun koira vasta harjoittelee tehtävää, se kokeilee aluksi kaikenlaista muutakin kuin oikeaa käytöstä. Jos sana sanottaisiin jo tässä vaihessa, koira ei oppisi sen merkitystä yksiselitteisesti. Koira oppii sanan kunnolla, kun se kuulee sen aina vain tehdessään oikein.

Teksti: Tuire Kaimio, Miia Kantinkoski ja Jenny Koljonen, näyttötutkinnon suorittaneet eläintenkouluttajat