Image
Kaksi koiraa

Miten rotu valitaan?

Rotuihin tutustumiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Mieti mitä koiraltasi toivot ja tutki eri koirarotuja asettamiesi tavoitteiden pohjalta. Pelkkä kaunis ulkonäkö ei saa olla rodun valinnan perustana, sillä liian energisen koiran turhautuminen ja sen aiheuttama häiriökäyttäytyminen, liian vaativa luonne tai työläs turkinhoito voivat viedä ilon koiran omistamisesta.

Hankikoira.fi-sivustolla on esitelty noin 200 koirarotua. Esittelysivujen avulla saat käsityksen rodusta, mutta tutustu kiinnostaviin rotuihin laajemmin rotuyhdistysten nettisivuilla. Muista, että alla luetellut asiat ovat koiran ulkonäköä tärkeämpiä.

Käyttötarkoitus

Koirarodut on aikanaan jalostettu tiettyä käyttötarkoitusta varten, vaikkei kaikkia rotuja enää niiden alkuperäisessä työssä näekään. Eri roduilla on edelleen tiettyjä luonneominaisuuksia, joita on vaadittu niiden alkuperäisessä työssä ja jotka tulee ottaa huomioon rotua valittaessa.

Jos et ole ajatellut aktiivisesti harrastaa jotain käyttökoirarodulle sopivaa harrastusta, jokin seurakoirarotu voi olla parempi valinta. Metsästyskoira lähtee helposti omille teilleen riistan hajun saadessaan, sillä siihen metsästyskoirat on jalostettu vuosikymmenien aikana. Paimenkoira joka ei saa tarpeeksi mahdollisuuksia paimennuksen kaltaiseen toimintaan, voi paremman tekemisen puutteessa yrittää paimentaa pyöriä, autoja tai vaikkapa perheenjäseniä. Näön avulla metsästävät vinttikoirat saattavat lähteä saalistamaan saaliseläintä muistuttavaa kissaa, ja laumanvartija voi reagoida vihamielisesti pihalle tulleeseen nokikolariin.

Palveluskoirarodut haluavat työskennellä omistajansa kanssa, joten ne sopivat parhaiten aktiivisille koiran koulutuksesta kiinnostuneille ihmisille. Mikä tahansa toiminta ei riitä, vaan koira tarvitsee tilaisuuksia nimenomaan omien käyttäytymistarpeidensa tyydyttämiseen. Ne vaihtelevat yksilöstä toiseen. Jos esimerkiksi metsästyskoiralla ei ole lainkaan mahdollisuuksia metsästämiseen tai edes sen kaltaiseen toimintaan, se voi turhautumisen lisäksi lopulta sairastua.

Oikean rodun valinta on siis tärkeää myös koiran itsensä kannalta. Jos et pysty tarjoamaan voimakkaita paimennusominaisuuksia omaavalle koiralle mahdollisuutta paimentamiseen, älä ota sellaista.

Koiran luonne ja energisyys

Luonne ja energisyys ovat merkittäviä tekijöitä rodun valinnassa. Lapsiperheeseen kannattaa valita vahvahermoinen ja ystävällinen koira, joka ei vähästä hermostu. Maalla asuva voi haluta koiraltaan enemmän vahtiviettiä, kun taas kaupunkioloissa vieraita kohtaan varautuneesti suhtautuva koira ei välttämättä ole paras vaihtoehto.

Liikunnallinen ihminen voi miettiä aktiivisempaa koirarotua, joka jaksaa mukana juoksulenkeilläkin. Rauhallista sylissä viihtyvää koiraa haluavan kannattaa valita jokin pieni seurakoira, jolle riittää vähäisempi liikunta ja joka kulkee mielellään omistajansa mukana.

Terveys

Jokainen varmasti toivoo, että koira pysyisi mahdollisimman terveenä ja eläisi pitkän elämän. Koirarotujen terveystilanteessa on huomattavia eroja, joten kannattaa tutustua huolella kiinnostavan rodun terveystilanteeseen. Useilla roduilla on jalostuksentavoiteohjelmia, joissa on kerrottu kattavasti muun muassa rodun terveystilanteesta ja perinnöllisistä sairauksista, luonneominaisuuksista ja mahdollisista luonneongelmista sekä rotujen historiasta.

Jalostuksentavoiteohjelmat löytyvät Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä rotujen kohdalta sekä rotuyhdistysten internetsivuilta. Hyvin harvalukuisilla roduilla jalostuksentavoiteohjelmaa ei ole, joten niiden osalta terveystilanteesta saa tietoa rotuyhdistysten internetsivuilta. Kasvattajilta kannattaa kysellä millainen rodun terveystilanne on ja kuinka pitkään pentueen sukulaiskoirat ovat eläneet.

Turkinhoito

Turkinhoito on merkittävä osa monen rodun hyvinvointia. Turkki vaatii säännöllistä hoitoa ja pitkä, liehuva turkki on kaunis vain silloin, kun siitä pidetään huolta. Turkkia ei saa jättää hoitamatta, sillä se voi aiheuttaa koiralle iho-ongelmia ja kipua. Joillekin koirien pesu ja kampaus toimivat hyvänä rentoutumiskeinona, mutta jos turkinhoitoon ei halua käyttää ylimääräistä aikaa, kannattaa valita turkinhoidon kannalta helppohoitoinen rotu.

Asumismuoto

Asumismuoto vaikuttaa rodun valintaan. Kaikki koirarodut eivät viihdy liian tiiviisti rakennetussa lähiössä, vaan tarvitsevat ympärilleen tilaa ja rauhaa. Kerrostalossa liian herkkähaukkuinen koira voi häiritä naapureita, siinä missä toinen rotu sopeutuu kerrostaloelämään mainiosti. Hissitön kerrostalo voi aiheuttaa ongelmia ison rodun pentuaikana, sillä liukkaissa rappusissa kulkeminen voi lisätä loukkaantumisriskiä ja vaarantaa kehittyvän luuston terveyden.

Ulkonäkö ja koko

Rotukoiran valinta aloitetaan usein selaamalla koirarotukirjaa. Jokaisella on omat mieltymyksensä ulkonäön suhteen, mutta kiinnostaviin koirarotuihin kannattaa heti perehtyä kunnolla.  Myös koiran koolla on merkitystä koiraa valittaessa. Pienimmät kääpiökoirarodut eivät yleensä jaksa aktiiviliikkujan menossa mukana, mutta ovat hyvä valinta lemmikkikoiraa hakevalle.

Teksti: Kennelliitto

Pääkuva: Jukka Pätynen