Image
37_bretagnenajokoira_idaphotos.jpg

Mikä on sijoituskoira?

Mikä on sijoitussopimus?

Koiran omistus säilyy myyjällä, kunnes sopimuksen ehdot on täytetty. Ostaja on koiran haltija siihen asti, kunnes omistusoikeus siirtyy ostajalle.          

Koiran myyjää (kasvattaja) kutsutaan sijoitussopimuksessa luovuttajaksi ja ostajaa vastaanottajaksi.

Miksi sijoitussopimuksia tehdään?

Koirien kasvatuksen tavoitteena on terve rodunomainen koira erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tämä tavoite voidaan toteuttaa, jos käytettäviä jalostuskoiria on riittävästi valittavana.

Kasvattaja sijoittaa koiria voidakseen käyttää niitä myöhemmin jalostukseen. Ostaja voi myötävaikuttaa tähän ottamalla koiran sijoitukseen.

Miten sijoitussopimus eroaa kauppasopimuksesta?

Ostaja saa koiran omakseen sijoitussopimuksen ehtojen täyttymisen jälkeen. Kauppasopimuksessa omistusoikeus siirtyy ostajalle heti kauppakirjan ehtojen (maksu, pennun luovutus) täytyttyä.

Sijoitussopimus on usean vuoden pituinen, jotta koira ehtii kehittyä jalostusikään. Sopimuksen osapuolet tekevät enemmän tai vähemmän tiiviisti yhteistyötä tämän ajan.

Sijoitussopimuslomake

Suomen Kennelliitolla on vakiolomake sijoitussopimusta varten. Vakiolomakkeessa on huomioitu lainsäädännön velvoitteet ja sopijapuolten oikeudet.

Sijoitussopimuksen vakiolomakkeita on kaksi – uros ja narttukoiraa varten. Tutustu sopimuksiin Kennelliiton nettisivuilla.

Sijoitussopimuksen ehdoista

Pentueiden määristä

Sopimuslomakkeiden ehdoissa on eroavuuksia koiran sukupuolen mukaan.

Narttukoira on sijoituksessa, kunnes se on synnyttänyt yhdet pennut. Uroskoiralta edellytetään kolmea pentuetta.

Kulujen jaosta

Sijoitussopimuksessa on ehdot kulujen jakautumisesta sopijapuolten kesken. Pääsääntöisesti ostaja vastaa koiran arkipäiväisen elämisen kaikista kuluista ja myyjä jalostuskäytön kuluista.

Näyttely- ja koekäynnit, vakuuttaminen

Näistä asioista on sopimuksessa omat ehtonsa.

Lukekaa sopimus huolellisesti ja käykää se yhdessä läpi kohta kohdalta.

Teksti: Kennelliitto
Kuva: Ida Lehtonen