Lyhytkuonoisten rotujen terveys - tietoa pennun hankintaa harkitsevalle

Lyhytkalloisten ja -kuonoisten eli brakykefaalisten rotujen (kuten mopsi, ranskanbulldoggi, englanninbulldoggi, bostoninterrieri, japanese chin, shih tzu ja pekingeesi) rakenteeseen liittyy tiettyjä terveysriskejä. Jos harkitset lyhytkuonoisen koiran hankkimista, on sinun hyvä tunnistaa, mitkä ulkoiset piirteet altistavat koiran terveysongelmille.

Hengitysongelmat
Hyvin lyhyt kuono, lyhyt ja leveä niska sekä ahtaat sieraimet altistavat koiran hengitysongelmille. Brakykefaalisilla koirilla on nielun pehmytkudoksille ja nenäontelon rakenteille vähemmän tilaa, joten koiran hengitystiet voivat olla hyvin ahtaat.

Iho-ongelmat
Runsaat ihopoimut, eritoten nenä- ja häntäpoimut, tulehtuvat helposti ja aiheuttavat hankausta.

Silmäongelmat
Lyhyeen kallonmuotoon liittyvät matalat silmäkuopat aiheuttavat silmien pullistumista ulospäin. Tällöin silmät ovat alttiita tapaturmille. Silmän pinta myös kuivuu herkästi ja riski sarveiskalvon haavaumille ja tulehduksille kasvaa.

Luusto- ja hammasongelmat
Lyhyeen selkään ja erityisesti korkkiruuvihäntään liittyy selkänikamien epämuodostumien riski ja osalla roduista esiintyy välilevyrappeumaa. Seurauksena voi olla selkäkivut tai jopa halvaantuminen. Lyhyt korkkiruuvihäntä voi olla niin tiukka, että se painaa peräaukkoa ja aiheuttaa ulostamisongelmia. Raskasrakenteiset ja lyhytjalkaiset koirat ovat alttiita myös nivelongelmille, kuten lonkkavialle.

Lyhytkuonoisilla koirilla on niiden kallon rakenteen takia poikkeava purenta ja ahtautta hampaistossa. Tämä altistaa hammaspuutoksille, kudos- ja hammasvaurioille sekä plakin kertymiselle.

Terveysriskit kasvavat, jos koira on ylipainoinen. Ylipaino pahentaa hengitysongelmia, rasittaa niveliä ja lisää ihopoimujen aiheuttamia ongelmia.

Pentua harkitsevan muistilista

- Tutustu tarkkaan rotuun ja kasvattajiin, tietoa saat mm. Kennelliiton ja rotujärjestöjen verkkosivuilta.

- Hanki pentu luotettavalta kasvattajalta, joka rekisteröi pentunsa Kennelliittoon, ja teettää pentuja vain terveystutkituilla vanhemmilla.

- Tutustu koiran emään ja vanhempien sekä koiran sukulaisten terveystuloksiin.

- Kuuntele emän ja pentujen hengitystä, sen tulee olla vaivatonta.

- Totuta pentusi jo pienestä hoitotoimenpiteisiin, kuten hampaiden harjaukseen ja huolehdi, että koirallesi ei kerry ylipainoa.

- Jos olet huolissasi pentusi terveydestä, ota yhteyttä eläinlääkäriin!

Miten Kennelliitto ja rotujärjestöt edistävät lyhytkuonoisten rotujen terveyttä?

Terveystutkimukset

Kennelliitolla on käytössä lyhytkuonoisten rotujen terveystutkimuksena kävelytesti, jonka avulla voidaan arvioida lyhytkuonoisuuteen liittyvän hengitystieoireyhtymän vakavuutta.

Luustomuutoksia voidaan kartoittaa Kennelliiton luustoröntgenkuvausten avulla.

Koiranäyttelyt

Kennelliitto kouluttaa koiranäyttelyiden ulkomuototuomareita tunnistamaan epätoivotut, liioitellut ulkonäköpiirteet, jotka voivat haitata koiran hyvinvointia.

Rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat

Rotujärjestöt kehittävät rotujensa terveyttä yhdessä Kennelliiton kanssa rotukohtaisten jalostuksen tavoiteohjelmien kautta. Näiden pohjalta jalostukseen käytettäville koirille suositellaan tehtäväksi rodulle tärkeitä terveystutkimuksia.

Tieteelliset tutkimukset

Kennelliitto tekee lyhytkuonoisten rotujen terveystutkimusyhteistyötä Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa sekä on mukana kansainvälisissä brakykefaalisten koirien terveyttä edistävissä hankkeissa.

Rotujärjestöt osallistuvat aktiivisesti rotunsa terveyttä edistäviin tutkimushankkeisiin.