Image
Koira sylissä

Milloin koira ostetaan?

Koiranhankinta vaatii huolellista harkintaa. Mieti ainakin seuraavia asioita, kun suunnittelet koiran ottamista.

Onko koiralle tarpeeksi aikaa?

Koira on sosiaalinen eläin. Se ei kestä pitkää yksinoloa ja tarvitsee päivittäin omistajansa aikaa ja huolenpitoa. Ulkoilutus, perustarpeista huolehtiminen, turkinhoito, koiran koulutus ja virikkeistäminen kuuluvat päivittäin tai harvemmin toistuviin rutiineihin, ja niihin täytyy varata aikaa. Pennun ja nuoren koiran sosiaalistaminen vaatii viitseliäisyyttä ja on välttämätöntä, jotta koirasta kasvaa reipas ja hyvin käyttäytyvä aikuinen. Vanha koira tyytyy vähempään.

Koira sitoo paljon, sillä koiraa ei voi ottaa joka paikkaan mukaan. Paljon matkustelevien kannattaa pohtia etukäteen löytyykö lähipiiristä hoitopaikkaa matkojen ajaksi. Kuinka pitkiä aikoja koira joutuisi olemaan yksin? Jos työpäivät matkoineen vievät liikaa aikaa, koiran ottamista kannattaa miettiä uudelleen tai koiralle tulee järjestää ulkoilutusapua liian pitkien päivien varalle. Yksinasuvan kannattaa pohtia, miten koiran ulkoilutus ja hoito järjestyvät omistajan sairastuessa.

Oletko valmis sitoutumaan koiraan sen eliniäksi, 10–15 vuodeksi?

Koira on pitkäikäinen ystävä. Pieni ja suloinen pentu kasvaa pian aikuiseksi, ja jos sitä ei kouluteta kunnolla, voivat jokapäiväiset ulkoilut olla piinaa seuraavien 10–15 vuoden ajan. Myös elämäntilanteet muuttuvat koiran elämän aikana. Koiran hankintahetkellä yksin asuvan talous voi 10 vuoden kuluttua koostua useasta lapsesta, jolloin myös koiran elämä muuttuu matkan varrella huomattavasti. Koiraan sitoudutaan sen eliniäksi, joten koirarodun valintaa kannattaa pohtia tarkoin, myös miettimällä millaista elämä tulevaisuudessa on.

Onko perheessäsi tai lähipiirissäsi allergiaa?

Eläinallergiat ovat verrattain yleisiä tänä päivänä, sillä eläinpöly on yksi voimakkaimmista allergian aiheuttajista. Eri rotujen ja eri yksilöiden välillä on eroja, mutta allergeenitonta koirarotua ei ole olemassa. Allergiaoireita aiheuttaa eläimen hilse, jota joiltakin roduilta karvanlaadun ansiosta karisee vähemmän. Uudessa kansallisessa allergiaohjelmassa todetaan, että ihmisten ei tarvitse allergioiden pelossa rajoittaa elämäänsä karsimalla varmuuden vuoksi mahdollisia allergian aiheuttajia. Jos ei ole hyvin vahvaa perinnöllistä taipumusta koira-allergiaan, eikä kukaan perheenjäsenistä saa selviä oireita koirasta, koiran voi ottaa.

Useissa lähiaikoina julkaistuissa tutkimuksissa on havaittu, että koira antaa paremman suojan allergialta, jos se on ollut perheessä lapsen ollessa alle 1-vuotias. Tutkimustulokset myös osoittavat, että lapsilla, joiden perheissä on vähintään kaksi koiraa, on vähemmän allergiaa kuin koirattomissa perheissä. Eläimelle herkistymistä ei voida ennustaa allergiatesteillä, sillä testaus kertoo vain senhetkisen herkistymisen. Koiran hankkimista ei kannata hylätä allergian pelossa.

Jos koiran hankkiminen ja allergia mietityttävät, voi esimerkiksi tarjoutua ottamaan tuttavien koiria hoitoon useammaksi päiväksi tai olla muuten mahdollisimman paljon tekemisissä koirien kanssa.

Kysy lisää koira-allergiasta Allergia- ja astmaliitosta.

Kestääkö taloutesi koirasta aiheutuvat kustannukset?

Koiranpito maksaa usein monta kertaa enemmän kuin sen ostaminen. Iso koira syö enemmän kuin pieni, mutta eläinlääkärikulut ovat molemmilla samaa luokkaa. Eläinlääkärikuluvakuutus maksaa, mutta jos koira sairastelee enemmän, vakuutus kannattaa olla helpottamassa taloutta äkillisissä sairastumisissa. Trimmattavilla roduilla trimmaus aiheuttaa lisää kuluja, ellei sitä osaa tehdä itse.

Saako asunnossasi pitää koiria?

Ennen koiran hankkimista kannattaa tarkistaa voiko asuntoon ottaa koiran, sillä joissakin vuokra-asunnoissa koirienpito on kielletty.

Oletko valmis ulkoilemaan koiran kanssa useita kertoja päivässä?

Koira täytyy viedä ulos vähintään kolmesti päivässä säästä riippumatta. Päivittäiseen ulkoiluun kuluu aikaa 1-3 tuntia rodusta ja koiran iästä riippuen. Koira joutuu yleensä odottamaan kotona pitkän päivän omistajien poissa ollessa, joten sen täytyy päästä ulos omistajan palatessa. Koiranpitoa helpottaa, jos koira voi viettää aikaa omalla pihalla lenkkeilyn lisäksi.

Teksti: Kennelliitto