SPAID (Shar Pei Autoinflammatory Disease)

SPAID (Shar Pei Autoinflammatory Disease) eli ’shar pein autoinflammatorinen sairaus’ on perinnöllinen oireyhtymä. Oireyhtymän takana on sama mutaatio, joka aiheuttaa rodun tyypillisen poimuisen ihon. Mitä poimuisempi koira on, sitä suurempi riski sillä on sairastua.

Sama mutaatio aiheuttaa sekä poimuisen ihon että terveysongelmia

SPAIDin oireina ovat jaksoittain toistuvat kuumeet ja tulehdukset, esimerkiksi erilaiset nivel-, iho- ja korvatulehdukset. Kroonisten tai uusiutuvien tulehdusjaksojen myötä kehoon kerääntyy tulehdusproteiineja, mikä saa aikaan sisäelinten, usein munuaisten, vahingoittumisen riskin (nk. amyloidoosi). Lisäksi oireyhtymään liittyy hyaluronihapon liikatuotannon aiheuttama erityinen ihosairaus, ihomusinoosi.

Kyseinen mutaatio tunnistettiin jo vuonna 2011, jolloin se kyettiin yhdistämään hyaluronihapon liikatuotantoon. Hyaluronihapon liikatuotanto aiheuttaa paksuuntuneen ja poimuisen ihon, samalla lisäten riskiä koiran immuunijärjestelmän aktivoitumiselle väärällä tavalla.

Ylimääräiset ihopoimut aiheuttavat rodun koirille myös silmäongelmia. Jos ihopoimuja joudutaan operoimaan, kyse on liioitellusta piirteestä, jonka takia yksilö ei ole kelvollinen jalostukseen (Kennelliiton yleinen jalostuksen tavoiteohjelma kohta 3.4.1).

Ruotsin maatalousyliopisto SLU lanseerasi kesällä 2016 SPAIDin havaitsemiseen kehitetyn DNA-testin. SPAIDin havaitseva DNA-testi on niin sanottu riskitesti. Se tunnistaa koirat, joilla on suurin riski sairastua. Testi ei anna varmaa tietoa siitä, sairastuuko koira vai ei.

Lisätietoa sairaudesta ja geenitestistä Kennelliiton sivulta.

Lähde: Ruotsin Kennelliitto, http://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/olika-tester/SPAID/. 25.11.2016