Image
leikki_jukkapatynen_2013.jpg

Leikkiminen on koirille tärkeää

Kun koirat leikkivät, normaalisti muihin tilanteisiin liittyvät eleet vaihtelevat leikin tiimellyksessä. Välillä koirat irrottautuvat yksinleikkiin ja houkuttelevat sitten taas muut leikkimään kanssaan. Koirat ovat aikuisinakin leikkisiä, joskin leikkisyydessä ja lempileikeissä on yksilöiden välillä eroja.

Leikki on paitsi hauskaa, myös tärkeää. Se kehittää aikuistenkin koirien sosiaalisia kykyjä, epävarmuuden sietokykyä, oma-aloitteisten ratkaisujen tekoa ja oppimista yrittämällä ja erehtymällä. Leikkisyys antaa mahdollisuuden kehittää joustavia toimintamalleja muihinkin tialnteisiin.

Leikkiminen on kaikille koirille tärkeää, mutta lajitovereiden kanssa leikkiminen on pennuille ja nuorille koirille ehdottoman korvaamatonta. Muuten elekielen ja sosiaalisten taitojen oppiminen jää vaillinaiseksi. Aikuisellekin koiralle täytyy järjestää tilaisuuksia leikkimiseen, muuten se saattaa järjestää itse itselleen jännittävää tekemistä tai muuttuu levottomaksi, turhautuneeksi, masentuneeksi tai vaikka yliseksuaaliseksi.

Leikillä on erityinen sijansa tuttujen koirien välillä. Se lujittaa koirien suhteita ja antaa mahdollisuuden keskinäisten toimintatapojen kehittymiseen ja käyttäytymisen säätelemiseen yhteiselämään sopivaksi. Leikkiessään kaavoihin kangistuneet koiratkin voivat toimia aivan uusilla tavoilla ja leikin varjolla ne myös sallivat toisiltaan tavallisuudesta poikkeavaa käytöstä. Myös ihmiselle koiran kanssa leikkiminen tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden opettaa koiralle leikin varjolla hyvinkin huimia taitoja, tehdä yhteistyöstä kannattavaa ja tiivistää suhdetta lemmikkiin.

Leikkiminen on myös koirille ominainen tapa rentoutua, joskin liian riehakkaat taisteluleikit päivittäin toistuessaan voivat puolestaan aiheuttaa stressiä ainakin, jos joku koirista joutuu alakynteen tai leikkimään hurjempia leikkejä kuin itse haluaisi.

Metsästysleikkejä, takaa-ajoa tai leikkitaisteluja leikkivien koirien roolit voivat vaihdella nopeasti. Leikille ominaiseen vaihtelevuuteen kuuluvat myös hetkittäiset lepohetket ja toisaalta yllättävät juoksupyrähdykset. Tästä ihmisenkin on hyvä ottaa oppia koiran kanssa leikkiessään, sillä yksipuoliset samanlaisina jatkuvat leikit (esimerkiksi pallojen heittäminen tai kepin vetäminen) eivät välttämättä ole kovinkaan rentouttavia. Leikki ei myöskään saisi olla sellaista, että koira on jatkuvasti altavastaajan roolissa tai puolustuskannalla.

Leikki on tärkeää! Se antaa koiralle mahdollisuuden:

  • harjoitella sosiaalisia eleitä
  • luoda sosiaalisia suhteita
  • hioa yhteistyötaitoja
  • tutustua ihmisen tai toisen koiran ominaispiirteisiin
  • luoda uusia vakiintuneita toimintatapoja muuta elämää varten
  • kehittää tasapainoa ja motoriikkaa
  • hienosäätää synnynnäisiä liikemalleja
  • harjoitella metsästyskäyttäytymisen osia
  • kehittää oppimiskykyä
  • saada liikuntaa ja virkistää mieltä.

 

Teksti: Tuire Kaimio, näyttötutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja

Kuva: Jukka Pätynen