Image
100-bretoni3.jpg

Bretoni

Käyttötarkoitus:

Metsästyskoira, jota käytetään pääasiassa lintujen ja jänisten metsästyksessä seisovana koirana, mutta myös maalta ja vedestä noutavana koirana. Rotu sopeutuu niin peitteiseen kuin avoimeen maastoon.

Bretoni etsii riistaa nopealla laukalla pitäen säännöllisesti yhteyttä ohjaajaansa. Muiden seisovien koirien tapaan se paikallistaa riistan hajuaistinsa avulla ja osoittaa sen jähmettymällä seisomaan. Ohjaajan luvasta sen tulee ajaa riistaeläin liikkeelle ja laukauksen jälkeen noutaa riista. Kanakoirien erikoiskokeissa (KAER) testataan rodun metsästysominaisuuksia. Jalostuskoirien tulisi olla KAER-kokeessa tai vähintään käytännön metsästyksessä testattuja.

Luonne ja käyttäytyminen:

Erittäin eloisa, täynnä toiminnanhalua oleva riistaviettinen metsästyskoira. Tyypillisesti hyväntuulinen, sopeutuvainen ja seurallinen koira, joka suhtautuu myös vieraisiin ihmisiin ja koiriin ystävällisesti.

Bretoni oppii nopeasti, mutta voimakkaan riistavietin, vilkkauden ja älykkyyden vuoksi se vaatii johdonmukaisen peruskoulutuksen ja on pennusta saakka ohjattava toimimaan riistatilanteissa kuuliaisesti. Sopivassa kodissa rotu on miellyttävä kotikoira, joka nauttii liikunnasta ja yhdessä tekemisestä perheensä kanssa. Jollei nuorelle bretonille tarjoa riittävästi sallittua, kehittävää tekemistä, purkautuu sen luonnollinen aktiivisuus todennäköisesti tihutöinä, yksinolo-ongelmina ja koira voi olla hankalasti käsiteltävä.

Sukupuolten välillä ei ole merkittäviä eroja luonteissa. Erot ovat enemmän sukulinja- ja yksilökohtaisia.

Yleisimmät asiat terveydestä:

Pääasiassa perusterve ja rakenteeltaan liioittelematon koira. Rotu kuuluu Suomen Kennelliiton PEVISA-ohjelmaan ja jalostuksen käytettäviltä yksilöiltä on tutkittava silmät ja lonkat (D ja E -lonkkaisia ei sallita jalostukseen).

Lievää lonkkanivelen kasvuhäiriötä esiintyy melko runsaasti ja rodun jalostuksessa asiaan on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota. Vaikeampia asteita (D ja E) esiintyy jonkin verran ja näiden joukosta raportoidaan toisinaan oireilevia yksilöitä. Muita koirille tyypillisiä terveysongelmia ilmenee bretoneilla satunnaisesti, mm. kaihia, polviongelmia, epilepsiaa, kasvaimia, sydänvikoja ja allergioita.

Turkinhoito:

Säännölliseksi hoidoksi riittää yleensä harjaus tai kampaus, ja tarvittaessa pesu. Bretoni ei ole trimmattava rotu.

Millaiselle ihmiselle rotu sopii:

Rotu sopii ensisijaisesti kanalintujen ja sen ohessa muun pienriistan metsästystä harrastavaan kotiin, johon halutaan riistaviettinen, aktiivinen ja seurallinen koira.

Bretonin kanssa on liikuttava runsaasti ulkona ja järjestettävä sille aktiviteettia myös muun tekemisen muodossa. Sen on päästävä purkamaan viettejään ja toiminnantarmoaan sallittuun tekemiseen yhdessä omistajan kanssa. Bretonille on pennusta saakka pystyttävä tarjoamaan runsaasti mahdollisuuksia ja tilaa juosta turvallisesti irrallaan, jotta se oppii olemaan kuuliainen myös vapaana ollessaan.

Seisovan lintukoiran kouluttaminen vaatii omistajalta pitkäjänteisyyttä, johdonmukaisuutta ja perehtyneisyyttä. Rotua harkitsevan on jo ennen pennun hankintaa hyvä tutustua seisovan lintukoiran koulutukseen. 

Muuta:

Rotua myydään pääsääntöisesti vain metsästäviin koteihin. Se ei sovellu pelkäksi seurakoiraksi. Sammumaton metsästysinto saattaa hallitsemattomana johtaa ongelmiin, sillä bretoni on myös metsästyskauden ulkopuolella hyvin kiinnostunut ympäristöstään ja kouluttamattomana halukas jahtaamaan eläimiä kuten lintuja ja jäniksiä.

Teksti: Saksanseisojakerho ry

Koko
Seurallisuus
Liikunnallisuus
Turkin vaativuus