Image
s6.jpg

Dobermanni

Käyttötarkoitus

Dobermann on palvelus- ja seurakoira, joka on alun perin jalostettu suojelukoiraksi. Nykyään dobermann on monipuolinen harrastuskoira niin palvelus- ja pelastuskoiralajeihin kuin muihinkin lajeihin. Hyvä ja miellyttävä harrastuskoira on myös mukava perhekoira.

Luonne ja käyttäytyminen

Luonteeltaan rodunomainen dobermann on vilkas, aktiivinen, itsenäinen  ja ihmisiin avoimesti suhtautuva. Rotuominaisuuksiin kuuluu myös kohtuullinen terävyys ja puolustushalu.  Kunnollisella peruskoulutuksella varmistetaan se, ettei koira kohdista näitä ominaisuuksia mihinkään kiellettyyn.

Yleisimmät asiat terveydestä

Rakeenteesta ja/tai ulkomuodosta johtuvia terveysongelmia dobermannilla ei juuri esiinny (esim. lonkka- ja kyynärvaivoja). Perinnöllisistä sairauksista vakavin on sydänsairaus, dilatoiva kardiomyopatia. Rodussa esiintyy myös runsaasti Wobbleria eli kaularangan instabiliteettia. Lisääntyvässä määrin rodussa on viime vuosina tehty spondyloosilöydöksiä. Muita rodussa esiintyviä sairauksia ovat  mm. von Willebrandtin tauti, kilpirauhasen vajaatoiminta, maksasairaus CAH, silmäsairaudet (PHTVL/PHPV), ihosairaudet. Dobermannin keskimääräinen elinikä on 7-8 vuotta.

Teksti: Suomen Dobermannyhdistys

 

Koko
Seurallisuus
Liikunnallisuus
Turkin vaativuus