Image
englanninsetteri_2.jpg

Englanninsetteri

Käyttötarkoitus

Englanninsetteri on metsästyskoira. Rotu on jalostettu käytettäväksi kanalintujen metsästykseen, mutta sen lisäksi sitä voi hyvin käyttää myös sekä pienriistan metsästyksessä että linnustuksessa noutavana koirana. Rotu on on jakautunut näyttely/seurakoira ja alkuperäiseen käyttökoiralinjaan. Tämä on tärkeää huomioida valittaessa pentua. Käyttölinjaiset englanninsetterit ovat säilyneet vahvana ja haluttuna kanalintujen metsästykseen käytettävänä laajojen kenttien ja tuntureiden ”spesialistina”. Rotu soveltuu myös hyvin peitteisemmässä maastossa tapahtuvaan kanalintujen metsästykseen. Metsästystilanteessa englanninsetteri etsii lintuja ilmavainuisesti laajalla ja maastonpeittävällä hakukuviolla. Englanninsetterin vauhdikkaassa työskentelyssä kuvastuu ilo ja voimakas pyrkimys riistalle. Linnut se osoittaa "tulisella" seisonnalla. Linnut englanninsetterin tulee sekä nostaa ilmaan että riistalaukauksen jälkeen noutaa ohjaajan käskystä. 

Olemukseltaan ja liikkeiltään englanninsetteri on tyylikäs. Sen puhdaslinjainen runko ilmentää liikkeessä nopeutta, voimaa ja kestävyyttä. Näyttelylinjaiset koirat ovat usein kookkaampia ja hieman raskasrakenteisempia kuin alkuperäiset metsästyslinjaiset setterit. Englanninsetteri voi olla väritykseltään mustavalkoinen (blue belton) oranssivalkoinen (orange belton), keltavalkoinen (lemon belton), maksavalkoinen (liver belton) tai kolmivärinen (tricolour), joka on mustavalkoinen tai maksavalkoinen parkinruskein (tan) merkein.

Luonne ja käyttäytyminen

Englanninsetteri on vilkas koirarotu, joka vaatii paljon liikuntaa ja aktiviteettejä. Koira tarvitsee mahdollisuuksia ja tilaa juosta irrallaan. Lenkkeilyksi ei useinkaan riitä kävelyttäminen tai edes pyörällä juoksuttaminen. Nämä ovat toki hyviä keinoja koiran peruskunnon ylläpitämiseksi. Voimakkaan riistavietin omaavana rotuna se vaatii myös perusteellisen ja johdonmukaisen koulutuksen. Tämä helpottaa päivittäistä arkielämää ja on perusedellytys koiran käytölle metsästyksessä.

Luonteeltaan englanninsetteri on avoin, vilkas, sosiaalinen ja ystävällinen rotu. Se tulee hyvin toimeen muiden koirien kanssa. Ystävällisen luonteensa vuoksi se soveltuu hyvin myös lapsiperheisiin, tosin vilkkautensa vuoksi sitä ei täysin varauksettomasti voi suositella perheeseen, jossa on aivan pieniä lapsia. Vahvasti sosiaalisen luonteensa vuoksi rotua ei voi suositella ns. tarhakoiraksi.

Yleisimmät asiat terveydestä

Englanninsetteri on kokonaisuudessaan terve rotu. Tosin rotuun liittyy sairauksiakin, joista yleisimmät ovat lonkkaniveldysplasia ja ruoka-aineallergiat sekä atopia. Englanninsetteri kuuluu rotujen perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA).

Turkinhoito: Rotu ei kuulu trimmattaviin rotuihin. Turkkia on siitä huolimatta hyvä siistiä ja etenkin talvella pitää tassuissa olevat karvat lyhyenä.

Millaiselle ihmiselle rotu sopii

Rotu sopii ensisijaisesti henkilöille ja perheisiin, joissa harrastetaan kanalintujen metsästystä. Englanninsetterit ovat omimmillaan päästessään toteuttamaan alkuperäistä käyttötarkoitustaan, mm. peltopyiden ja riekkojen metsästystä, yhdessä omistajiensa kanssa. Rotuna se vaatii paljon liikuntaa, joten rotua harkitsevien on syytä punnita huolella onko heillä mahdollisuus näitä tarpeita tyydyttää. Metsästyskauden ulkopuolisena aikana englanninsetteri varmasti nauttii yhteisestä tekemisestä ja sen kanssa voi harrastaa esim. tottelevaisuuskokeita. Nopeana, sulavaliikkeisenä ja ketteränä koirana se soveltuu varauksin myös esimerkiksi agilityharrastukseen. Vilkkautensa ja lievän omatoimisuutensa vuoksi täytyy kuitenkin keksiä keino, jolla koiran saa motivoitua ja tekemään yhteistyötä. Harrastukset lisäävät koiran keskittymiskykyä ja parantavat omistajan ja koiran yhteistyökykyä, joka on myös metsästysharrastuksen kannalta erittäin tärkeää.

Teksti: Kanakoirakerho - Hönshundssektionen Ry

Koko
Seurallisuus
Liikunnallisuus
Turkin vaativuus