Image
_v2u4578_1_samuli_hakala.jpg

Kaukasiankoira

Käyttötarkoitus

Kaukasiankoiran alkuperäisenä tehtävänä on ollut suojella karjalaumaa tunkeilijoilta ja petoeläimiltä, kuten susilta. Nykyään kaukasiankoiraa käytetään yhä enemmän vartioinnissa, sekä osallistumassa koiranäyttelyihin.

Luonne ja käyttäytyminen

Kaukasiankoirat työskentelevät täysin itsenäisesti reagoiden uhkaavaan tilanteeseen oman harkintansa mukaisesti, eivät ihmisen käskystä. Ne eivät saa omalla alueellaan väistää mitään. Koiran reagointikynnyksen kuuluu olla korkea. Pikkuasiat eivät saa olla uhkia (lapset, pikkukoirat, hampaita tarkastava näyttelytuomari), mutta on muistettava, että koira suojelee perheen lapsia toisilta lapsilta rajuissa leikeissä. Koiraa ei pidä koskaan jättää yksin vieraiden kanssa, eikä lapsia ja koiraa saa jättää keskenään ilman omistajan läsnäoloa. Ollessaan oman reviirinsä ulkopuolella koiran kuuluu olla avoin, välinpitämätön tai sosiaalinen vieraita ihmisiä kohtaan.

Vartiointiviettiä ei missään tapauksessa pidä vahvistaa. Laumanvartijat pyrkivät ensisijaisesti karkottamaan tunkeilijan haukkumalla. Kaikki kaukasialaiset eivät ole luonteeltaan tyypillisiä, itsevarmoja rotunsa edustajia. Arka tai epävarma kaukasialainen kokee uhaksi vaarattomiakin asioita, kuten kyläilevät ihmiset. Tällainen yksilö saattaa pienen uhan edessä ylireagoida jopa puremalla, mutta todellisen uhan edessä väistää.

Kaukasiankoirat ovat luontaisesti varautuneita kaikkea vierasta kohtaan. Sosiaalistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mikäli koiran halutaan tekevän alkuperäistä työtään laumanvartijana, on sen leimauduttava pikkupentuna kyseiseen eläinlajiin.

Kaukasiankoiralla ei juuri ole miellyttämisenhalua, eikä luontaista taipumusta olla käskettävissä. Ne tekevät asioita vain jos katsovat itse hyötyvänsä (esim. makupalat). Kaukasialaiset ovat pehmeitä ja herkkiä koiria eli muistavat hyvät ja huonot kokemukset ikuisesti.

Yleisimmät asiat terveydestä

Kaukasiankoirilla esiintyy lonkka- ja kyynärniveldysplasiaa. Suuren kokonsa vuoksi niiden ruokinta kasvuiässä on erittäin tarkkaa. Pennun on saatava riittävästi monipuolista liikuntaa.

Rotu on pitkäikäinen, mutta sen keski-ikää alentavat pitovaikeudet, kuten erilaiset johtajuusongelmat, koiran sopeutumisvaikeudet useimmiten liian vilkkaaseen ympäristöön, sekä sosiaalistamisen laiminlyönnin seuraukset. Kaukasialaista voi olla vaikea sopeuttaa uuteen kotiin.

Turkinhoito

Säänkestävän turkkinsa vuoksi ne voivat olla ulkona vuoden ympäri. Parhaimmillaan koiran turkki on niin karkea ja likaahylkivä että viikoittainen läpiharjaus on nopea toimitus.

Millaiselle ihmiselle rotu sopii

Rotu on vaativa eikä sitä suositella ensimmäiseksi koiraksi. Rotu sopii omakotitaloon tai maataloon taajaman ulkopuolelle. Liian vilkas elinympäristö saattaa aiheuttaa koiralle kovan stressin, mikä voi aiheuttaa ongelmakäyttäytymistä.

Omistajan tulee olla rauhallinen, kärsivällinen ja ehdottoman johdonmukainen sekä kykenevä ennakoimaan tilanteita, joissa koiran puolustushalu herää. Kovin ottein koulutettu koira menettää helposti luottamuksen isäntäänsä, jolloin isännän ja koiran välinen suhde kärsii pysyvästi. Koiran ”tottelevaisuus” perustuu omistajan kunnioitukseen.

Teksti ja kuvat: Suomen Kaukasiankoirat ry

Koko
Seurallisuus
Liikunnallisuus
Turkin vaativuus