Image
79-venajanmustaterrieri.jpg

Venäjänmustaterrieri

Käyttötarkoitus

Venäjänmustaterrieri (mustis) on suhteellisen nuori rotu, joka on kehitetty Neuvostovenäjällä 2.  maailmansodan jälkeen, jolloin oli pulaa palveluskoirista. Venäläiset halusivat kehittää oman palveluskoirarodun lähinnä armeijan ja miliisin käyttöön. Myöhemmin rodusta on tullut showkoira, mutta sen vartiointiominaisuutta arvostetaan edelleen rodun kotimaassa.

Mustiksen nykyinen käyttötarkoitus on toimia vahti- ja seurakoirana. Se pystyy myös toimimaan palveluskoiratehtävissä, mutta ei ole niin miellyttämisenhaluinen kuin esimerkiksi paimenkoirat, mikä asettaa haasteita koulutukselle. Mustiksen kanssa harrastetaan pk:n kaikkia lajeja tokoa, rallytokoa, pelastuskoiratoimintaa, vesipelastusta, kaverikoiratoimintaa.

Luonne ja käyttäytyminen

Mustiksen luonne on rauhallinen mutta valpas. Kotona koiran läsnäoloa ei yleensä edes huomaa, mutta kun jotain tapahtuu, se on heti paikalla tarkastamassa tilanteen. Rotu on omanarvontuntoinen, avoin ja ystävällinen. Mustis ei viihdy pihsan perällä yksinään, vaan haluaa osallistua ja olla siellä missä ihmisetkin ovat.

Mustis oikein motivoituna oppii nopeasti ja on sitkeä työskentelemään, mutta ei kestä ylenmääräistä toistoa. Kyllästyessään ei tee töitä.

Vanha venäläinen kirja kertoo, että mustiksesta saa ystävän, ei palvelijaa.

Yleisimmät asiat terveydestä

Mustiksilla, kuten muillakin suurilla roduilla, saattaa esiintyä lonkka- ja kyynärvikoja. Mustiksella on rotukohtainen PEVISA-ohjelma, jonka mukaisesti kanta tulkitaan lonkkien sekä kyynärnivelten osalta. PEVISA:ssa on määritelty raja-arvot jalostuskoirille  lonkkien ja kyynärnivelten osalta. Mustiksen kasvuiässä tulee kiinnittää huomiota koiran ruuan laatuun, määrään ja tasapainoon sekä sopivaan liikuntaan.

Sen lisäksi yhdistys suosittelee DNA-testaamaan jalostuskoirat hyperuricosurian (HUU) ja JLPP:n osalta.

Turkinhoito

Mustiksella on runsas turkki, jonka hoidon- ja trimmauksentarve vaihtelevat paljon turkin laadun mukaan. Hyväkuntoinen turkki vaatii säännöllistä hoitamista: viikottainen kampaus ja kuukausittainen pesu ovat tarpeen. Mustiksen turkki trimmataan leikaten tai koneella ajaen vähintään 3-4 kertaa vuodessa. Kotitrimmaus on helppo oppia itsekkin, näyttelytrimmaus vaatii enemmän harjoitusta. Oikein hoidettuna mustiksen turkista ei lähde juuri lainkaan karvaa.

Millaiselle ihmiselle rotu sopii

Mustis sopii liikunnallisille ihmisille, joka jaksaa hoitaa turkkia ja asettaa selkeät ja oikeudenmukaiset rajat koiralle. Rodulla on vartiointitaipumus, joka tulee ottaa huomioon.

Teksti ja kuvat: Suomen Mustaterrierit ry

Koko
Seurallisuus
Liikunnallisuus
Turkin vaativuus