Image
valio_toissa.jpg

Alaskanmalamuutti

Käyttötarkoitus

Alaskanmalamuutti on yksi harvoista roduista, joka on hyvin lähellä sen alkuperäistä tyyppiä ja käyttötarkoitusta. Se toimii edelleen sekä työkoirana että seurakoirana. Vuosisatojen saatossa painopiste työkoirasta seurakoiraksi on muuttunut, kuitenkin kuten rodun alkuperämaan rotujärjestö haluaa korostaa, malamuutin alkuperäistä käyttötarkoitusta ei saa koskaan unohtaa, vaan rodun monipuolisia työskentelyominaisuuksia tulisi rohkaista.

Luonne ja käyttäytyminen

Malamuutti on ihmisille ystävällinen ja suhtautuu avoimesti myös vieraisiin,  se ei siis ole vain ”yhden miehen koira”. Se on uskollinen ja kiintynyt seuralainen, yllytettäessä leikkisä, mutta aikuistuttuaan yleensä vaikuttavan arvokas. Varsinaisesti vahtikoiraksi siitä ei ole, mutta sen luontainen uteliaisuus saa sen seuraamaan tarkkaavaisesti ympäristöään ja vahvan laumavaistonsa ohjaamana se varoittaa lähestyvistä uhkatekijöistä.

Malamuutilta puuttuu palveluskoirille tyypillinen miellyttämisenhalu. Ne ovat itsenäisiä ja toimivat pitkälti vaistojensa ohjaamina. Niillä on vahva taju laumahierarkiasta ja ne pyrkivät lauman arvoasteikossa niin ylös kuin mahdollista. Ne osaavat käyttää hyväkseen omistajansa heikkoja kohtia ja saattavat testata rajojaan jatkuvasti. Laumavaiston vuoksi vihamielisyys toisia, varsinkin samaa sukupuolta olevia koiria kohtaan on rodussa melko tavallista ja voi saada jotkut malamuutit käyttäytymään jopa avoimen aggressiivisesti muita lajitovereitaan kohtaan.

Malamuutin pitäisi olla ulospäinsuuntautunut ja osoittaa suurta aktiivisuutta ja innostusta. Niitä on helppo yllyttää leikkimään ja ne ovat myös erittäin nokkelia. Malamuuttien kouluttaminen ei ole vaikeaa, mutta niiden mielenkiinto loppuu nopeasti harjoitusten toistojen myötä ja motivaation ylläpitäminen vaatii kouluttajalta huumorintajua ja kekseliäisyyttä. Niiden itsenäisyyttä on joskus virheellisesti pidetty tyhmyytenä, mutta juuri tuo ominaisuus on mahdollistanut niiden selviytymisen kylmissä ja vaativissa olosuhteissa sukupolvien ajan.

Malamuutti on rotumääritelmän mukaisesti arktinen raskaiden kuormien vetokoira. Jotta se voi toimia rodulleen tyypillisessä tehtävässään, vaaditaan siltä sitkeyttä, itsevarmuutta ja periksi antamattomuutta. Nämä asiat yhdistettynä koiran energisyyteen ja vahvaan tahtoon kuuluvat alaskanmalamuutin luonteeseen.

Yleisimmät asiat terveydestä

Alaskanmalamuutti on yleisesti ottaen terve ja suhteellisen pitkäikäinen rotu, joka säilyy usein vanhanakin hyväkuntoisena. Rotu on mukana Suomen Kennelliiton PEVISA-vastustamisohjelmassa.

Turkinhoito

Malamuutti on suhteelisen helppohoitoinen, turkin hoidoksi riittää pesu tarvittaessa esimerkiksi kesällä ja harjaaminen säännöllisesti.

Millaiselle ihmiselle rotu sopii?

Rotu sopii luonnosta ja liikunnasta pitävälle aktiiviselle ihmiselle tai perheelle.

Teksti ja kuvat: Alaskanmalamuuttiyhdistys ry

Koko
Seurallisuus
Liikunnallisuus
Turkin vaativuus